Regulament: Concurs de Crăciun

Regulament: Concurs de Crăciun
I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este societatea Barter Frank SRL, cu sediul în Oradea, Bihor, pe strada Dornei, nr 40, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J5/311/2020, Cod Unic de Inregistrare 42279513 legal reprezentata prin Barta Oscar în calitate de administrator.

II. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 13.12.2022 – 02.01.2023, după cum urmează:
  • Înscrierile și participarea în concurs se vor face în perioada 13.12.2022 (ora 18:00) – 02.01.2023 (ora 23:00)
  • Desemnarea și anunțarea câștigătorului se va face pe 05.01.2023

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS, DE CALIFICARE

Perioada în care se poate utiliza premiul 1- Un weekend pentru 2 persoane la Hotel President**** din Băile Felix este 15 ianuarie- 15 iunie 2023, făcând excepție pachetele speciale de sărbători ale hotelului, de exemplu: 24 Ianuarie, Valentines Day, Dragobete, 1,8 Martie, Paști,etc.

Pentru participarea la Concurs este necesară acceptarea neconditionată și fară rezerve, de către participanti, a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte și complete toate datele furnizate de participanți precum și acordul cu privire la acceptarea regulamentului de Concurs manifestat de participanti în momentul înscrierii.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

Prin inscrierea la Concurs fiecare participant garanteaza:
- ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu (conform prevederilor Codului civil);
- ca este posesor al unui act de indentitate ;
- ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale Organizatorului (de promovare a acestui proiect in mediile de comunicare ale Organizatorului), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii patrimoniale in sarcina Organizatorului si numai cu consimtamantul prealabil pentru prelucrarea de date cu caracter personal exprimat in scopul realizarii respectivelor actiuni publicitare;
- ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;
- ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania care a implinit 18 ani la data inceperii acestui concurs;

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele castigatorilor sa poata fi facute publice. Orice fotografii si materiale filmate cu castigatorii vor putea fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre Organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara niciun fel de pretentii financiare sau de alta natura din partea participantilor si castigatorilor si numai cu
consimtamantul prealabil al acestor persoane exprimat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal exprimat in acest scop. Participantii si castigatorii renunta la a solicita Organizatorului si/sau subcontractantilor sai o alta suma de bani sau bunuri/servicii, decat cele prevazute la capitolul Premii sau vreo remuneratie pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la Concurs, extragerii si acordarii premiilor.

Pentru identificare si ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta reprezentantilor Organizatorului un document de identitate, fara insa sa fie retinute copii dupa acesta.

Angajatii sau colaboratorii Organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul II inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest Concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda niciun fel premii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice participare.

IV. MECANISMUL DE CONCURS

Participantii au posibilitatea sa se inscrie la Concurs pe pagina de Facebook Cuponas.ro și pe pagina dedicată concursului unde vor completa numele si prenumele, adresa de e-mail, numarul de telefon și localitatea din care provin.

Inscrierea in concurs se face gratuit, fara perceperea niciunei taxe directe sau indirecte. Cu o adresa de email un utilizator se pot inscrie ori de cate ori doreste in perioada 13.12.2022 (ora 17:00) – 02.01.2023 (ora 23:00). Pe data de 02 ianuarie 2023 se va incheia concursul organizat de site-ul www.cuponas.ro.

Alegerea celor 3 câștigători va fi făcută cu ajutorul site-ului www.random.org și va fi anunțată pe pagina de Facebook Cuponaș.ro. De asemenea câștigătorii vor fi contactați prin intermediului datelor de contact oferite în formularul de înscriere la concurs.

V. ACORDAREA PREMIULUI

Dupa validarea castigatorului se va face un proces verbal cu
1. Numele si prenumele castigatorului (cu individualizarea seriei CI)
2. Premiul câștigat

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului. Orice revendicare venita de la oricare dintre castigatorii anuntati conform mecanismului de mai sus, dupa perioada indicata de organizator, este lipsita de efect.

Regulamentul concursului se face public prin afisarea pe site-ul de concurs. In privinta premiilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora.

VI. PREMIILE CONCURSULUI.

Premiul 1: Un weekend pentru 2 persoane la Hotelul President**** din Băile Felix + 1 voucher de combustibil în valoare de 200 lei
Premiul 2: Un pachet care oferă 50% reducere la Hotelul President**** din Băile Felix + Un pachet Fun Pass care oferă 50% reducere la partenerii prezenți pe site la categoria Fun Pass .
Premiul 3: Un pachet Fun Pass care oferă 50% reducere la partenerii prezenți pe site la categoria Fun Pass .


Perioada în care se poate utiliza câștigul aferent  Premiul 1 este între 15 ianuarie- 15 iunie 2023, făcând exceție weekendurile în care hotelul are pachete speciale, de exemplu: 24 ianuarie, Valentines Day, Dragobete, 1,8 Martie, Paști. Câștigătorul va stabili împreună cu Organizatorul data la care se va beneficia de premiul 1.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiile castigate sunt in sarcina exclusiva a Concurentului.

VII. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul concursului,  Barter Frank SRL, este în egală măsură și operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal. In acest sens, Operatorul va aduce la cunostinta urmatoarele informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

Categorii de Date cu caracter personal prelucrate. Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal pe care dumneavoastră („Persoana vizată”) ni le comunicati la inscrierea si participarea in concurs. Datele colectate constau in nume, prenume, adresa e-mail, adresa de livrare dupa caz si număr telefon. Suplimentar datelor enumerate, in cazul in care veti fi desemnat castigator al concursului, va fi prelucrata si semnatura castigatorului prin procesul verbal de desemnare a castigatorului si de predare a premiului, cat si CNP-ul castigatorului validarea castigatorului urmand a se face prin prezentarea unui act de identitate, fara a se retine insa copii de pe acesta.

Scopurile în care sunt prelucrate Datele și temeiul juridic al prelucrării. Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate si procesate pentru înscrierea si participarea dumneavoastră în concursul “Concurs de Crăciun” care, din punct de vedere juridic, implică temeiul încheierii si executarii unui contract între participant și organizator, precum si temeiul interesului legitim al Operatorului de a verifica varsta persoanelor participante la concurs, fiind admise doar persoanele majore, condițiile contractuale fiind cele mentionate in prezentul Regulament. Semnatura este prelucrata cu ocazia si in scopul acordarii premiilor castigate. Totodata, la revendicarea premiului, castigatorul va prezenta un act de identitate in scopul si in interesul legitim al Operatorului de a valida intr-un mod corect si transparent castigatorul concursului organizat. Nu se vor retine copii de pe actul de identitate.

Totodata, datele dvs. de contact vor fi utilizate de Organizator si pentru comunicarea cu dumneavoastră prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent în legătură cu activitatea noastră, prin transmiterea de newsletter, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele și tehnologiile Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Barter Frank SRL, precum și despre evenimente și proiecte ale Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Barter Frank SRL sau pentru sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități ori evenimente promoționale. Pentru aceste scopuri, ne bazăm pe temeiul consimțământului dumneavoastră. De asemenea, vă vom oferi posibilitatea de a nu mai participa în orice moment, în cazurile în care nu doriți să mai primiți comunicari de marketing.

Puteți astfel alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing/ newsletter în orice moment. De asemenea, în vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, puteți să ne transmiteți un e-mail la cuponas@gmail.com sau să ne comunicați o scrisoare la adresa sediului social al Societatii. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze profiluri ale dumneavoastră.

Destinatarii datelor. Datele dumneavoastră sunt colectate prin intermediul website-ului cuponas.ro, in pagina dedicata concursului: www.cuponas.ro și pot fi dezvăluite către persoanele noastre împuternicite, în principal sponsori, prestatori de servicii sau colaboratori ai Societății, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile premise prin prezenta, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre, către alte societăți din Barter Frank SRL; către instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane, dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau a unui drept natural, sau în scopul unui proces de soluționare a diferendelor. Societatea va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că persoanele împuternicite folosesc măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, în conformitate cu legea aplicabilă, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor
dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate in alte state.

Durata stocării. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise prin prezenta sau până la momentul când vă retrageți consimțământul (daca este cazul). Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Societatea nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Societate a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță. Cu excepția cazului în care ne solicitați în mod expres să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție fără perioadă de păstrare, formularele vor fi distruse și datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de 3 ani de la data la care a fost incheiat concursul.

Drepturile persoanei vizate. Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de acces și dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea utilizării de către Societate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care vă permite să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date altui operator; dreptul de a obiecta, care vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege.
Societatea va asigura exercițiul tuturor drepturilor dumneavoastră și de aceea, dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa cuponas.ro@gmail.com sau o notificare scrisă la adresa sediului social al Societatii. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor. Societatea va lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite din partea dumneavoastră și vă vom transmite un răspuns imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii. De asemenea, aveți dreptul de a adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București.

Securitatea datelor. Va asiguram ca datele dvs. se prelucrează cu respectarea legii, in condiții de securitate si confidențialitate. Am adoptat toate masurile necesare, atât intern, cat si in ce privește colaboratorii, pentru a asigura respectarea acestui principiu. Solicitam partenerilor noștri îndeplinirea acelorași condiții de Securitate si confidențialitate, in ce privește datele personale.

VIII. OBSERVATII

Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulament se obliga sa respecte intocmai prezentul regulament. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.

Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea concursului, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe site-ul de concurs.

Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe site-ul de concurs si este disponibil in mod gratuit oricarui
solicitant.

Organizatorul nu este raspunzator pentru felul in care utilizatorii participanti completeaza datele solicitate pe site. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, pana la sfarsitul Concursului.

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente conform sediului Organizatorului.

IX. ACCESARE FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Dacă nu ați completat încă formularul de înscriere la concurs o puteți face accend acest link.

Organizator,                                    
Barter Frank SRL                                                                                                                                                  13.12.2022
 

Suport clienti LUNI - VINER | 9:30 - 16:00

0756 237 047 cuponas.ro@gmail.com

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!